För företag

Många ämnen kan vara kluriga i skolan och vi vet alla hur viktigt det är att vi hänger med på lektionerna och tar till oss det som sägs. Att studera kräver disciplin och det kan vara lätt att man dras åt att göra saker som upplev som roligare istället för att ägna tiden åt läxläsning. En bra princip är om mam som förälder försöker göra läxläsningen rolig och stimulerande. Att ha struktur och uppmuntran är två viktiga saker. Gör gärna läxorna på en speciell tid och sitt avskilt så man inte blir lockad att göra andra saker. Genom att skapa bra rutiner kring läxläsningen kan man undvika tjat och påminnelser. Det är bra om barnet har hunnit äta mellanmål eller middag så att det finns bra med energi i kroppen. Lägg också läxläsningen på en sådan tid att det inte krockar med barnets favoritprogram eller aktivitet.

Planering och uppmuntran

Vi har olika sätt att lära oss och för endel barn räcker det med att föräldern uppmuntrar först när läxorna är klara. För andra kan det krävas lite mer och ett bra sätt kan du vara att man delar in läxorna i mindre delar för att på så sätt skapa ett effektivt sätt att kunna ge mer uppmuntran. Man kan då uppmuntra vid varje avklarad del. Var generös med uppmuntran då detta gör att barnet presterar mer och tycker det är roligt. På så sätt förknippar barnet läxläsningen med något som är kul och positivt. Om man vill ha lite extra hjälp finns det läxhjälp att få från professionellt håll. Detta kan vara bra om barnet ska lära ett ämne som föräldern inte har så stor kunskap i eller om barnet behöver lite extra stimulans och hitta glädjen i ett ämne.

Påminnelser och tjat

Ibland kan man som förälder behöva påminna och tjata på barnet att han eller hon ska göra sina läxor och detta kan sätta igång en negativ spiral där både föräldern och barnet hamnar i en oönskad situation. Då kan man hamna i en konflikt redan innan läxläsningen har påbörjats och detta bör undvikas så långt det är möjligt. Detta skapar mönster som ät tråkiga och barnet kan börja förknippa läxläsningen med denna känslan. Man hamnar i en ond cirkel som kan vara svår att bryta. När man väl har hamnat där kan det vara ett bra sätt att ta hjälp av en coach eller pedagog för att komma igång med läxhjälp och lösa situationen.

Vi hjälper dig hitta läxhjälp i din stad!